Vyhledávání:


O nás

SPORT CLUB SPIRIT je jedna z největších a nejvýznamnějších sportovních organizací svého druhu v ČR. Sdružuje několik sportovních klubů a organizací, které zajišťují zázemí a rozvoj pro více než několik tisíc dětí v Praze a ve Středočeském kraji. SPORT CLUB SPIRIT a organizace spadající pod ní, zajišťují ideální podmínky nejen pro reprezentanty ČR v různých sportech, ale také zajišťuje kvalitní kurzy a kroužky pro děti i dospělé v každém věku. Portfolio aktivit tvoří jak sportovní centra v různých sportech, kde se děti v ideálních podmínkách připravují na nejvyšší české i zahraniční soutěže, tak i kroužky, které dětem zábavnou formou umožnují si zlepšovat svoji rychlost, obratnost, vytrvalost a celkovou fyzickou zdatnost.

Aktivity klubu, a organizací spadající pod ní, tvoří nejen sportovní kurzy pro děti a dospělé, ale také mnoho dalších aktivit, jako je například pořádání táborů, soustředěních, vzdělávacích kurzů, či pořádání sportovních akcí a soutěží lokálního i mezinárodního významu.

Celkové pojetí organizace, dlouhodobý koncept rozvoje, kvalitní zázemí a v neposlední řadě dobrý tým lidí přilákal do Spiritu řadu kvalitních trenérů se zkušenostmi z mezinárodních soutěží, či reprezentace z různých sportů. V současné době SPORT CLUB SPIRIT, či organizace spadající pod ní, zaměstnávají více než dvacet profesionálních trenérů, řadu lektorů a mnoho dalších, kteří nám pomáhají v rozvoji dětí, mládeže i dospělých.

Název SPIRIT vychází z výrazu „team spirit“, neboli „týmový duch“. Slovo spirit také znamená charakter, duchaplnost, elán, či podstata. To vše organizace charakterizuje a naplňuje. Spirit není jen místem, kde se děti setkávají. Je to místo, kde jsou dětem, prostřednictvím sportu, vštěpovány morální hodnoty a kde se děti učí sebedůvěře, vnímání zdravé motivace, či práci v týmu. Dítě musí pochopit, že ne vždy člověk vítězí, ale je důležité se nevzdat a pracovat na sobě.

Kontaktní osoby

Ing. Filip Miler
Předseda
Kdy se na něj obrátit: komunikace s klubovými partnery a sponzory + finance
tel.: +420 724 087 228
e-mail:  filip.miler@spirit-sport.cz

Ing. Jan Černík
Tajemník a místopředseda pro provozní a technické záležitosti
Kdy se na něj obrátit: technické dotazy, správa členské základny, webové stránky...
tel.: +420 776 840 273
e-mail: jan.cernik@spirit-sport.cz

Kancelář klubu
Kdy se na ni/nej obrátit: běžné dotazy, či běžná komunikace s členskou základnou
e-mail: info@spirit-sport.cz

Veronika Milerová
Prodej vybavení
Kdy se na ni obrátit: nákup kimon, chráničů atd.
tel.: +420 724 042 549
e-mail: veronika.milerova@spirit-sport.cz


Způsoby platby:

- Platební informace jsou dostupné v informačním systému po přihlášení

Kontaktujte nás: